Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ 251 ΓΝΑ
 Δικαίωμα εξέτασης στα εξωτερικά ιατρεία έχουν οι παρακάτω Κατηγορίες :
   1.Οι ε.α Στρατιωτικοί.
            2. Τα μέλη της οικογένειας των ε.α Στρατιωτικών που θεωρούνται τα εξής :
            α) Η ή Ο σύζυγος συμπεριλαμβανομένης / ου και αυτής που βρίσκεται σε διάσταση μέχρι οριστικής λύσης του γάμου.
β) Τα παιδιά ανεξάρτητα από την οικογενειακή τους κατάσταση.
γ) Οι γονείς και των δύο συζύγων (Γονείς, πεθερικά)
δ) Τα αδέλφια χωρίς περιορισμούς.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Γίνεται με την διαδικασία προσυνεννόησης (Ραντεβού) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 έως 14:00. Για το παιδιατρικό Ιατρείο ΔΕΝ απαιτείται ραντεβού. Για τις συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις δεν απαιτείται ραντεβού (Μικροβιολογικές-ούρων).
Υπενθυμίζεται ότι για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις απαιτείται θεώρηση βιβλιαρίων Νοσηλείας από τους ελεκτάς ιατρούς. Η εκτέλεση της Συνταγογράφησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4 εργάσιμες ημέρες για την παραλαβή των φαρμάκων από τα φαρμακεία.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ 251 ΓΝΑ/Τ.Π.Υ.Ε
Πριν ένα έτος περίπου καθιερώθηκε Περιοδική Υγειονομική εξέταση όλων των Αποστράτων Αξ-κών από τον βαθμό του Ανθστού και άνω. Ο προγραμματισμός γίνεται από αρμόδιο μέλος του Δ.Σ/ ΕΑΑΑ βάσει σχετικής Αιτήσεως των ενδιαφερομένων συναδέλφων. Τα έντυπα των Αιτήσεων χορηγούνται από την Γραμματεία της ΕΑΑΑ συμπληρώνονται και οι συνάδελφοι προγραμματίζονται με την σύμφωνο γνώμη των ενδιαφερομένων. Συνιστάται σ’ όλους τους συναδέλφους ο Προγραμματισμός. Τα τμήματα που διέρχονται στο Τ.Π.Υ.Ε είναι τα ακόλουθα:
-    Καρδιολογικό
-    Παθολογικό (Ακτινογραφία Θώρακος)
-    Οφθαλμολογικό
-    Ουρολογικό (P.S.A)
-    Βιοχημικό (Γεν. Αίματος-Ούρων)
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΟ 251 ΓΝΑ (ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ)
Το ειδικό Ιατρείο για την αναγραφή φαρμακευτικών συνταγών εδρεύει στο χώρο των εξωτερικών ιατρείων του ΓΝΑ. Δεν απαιτείται προσυνεννόηση (ραντεβού). Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των συναδέλφων οι οποίοι έχουν χρόνιες παθήσεις. Στις περιπτώσεις που απαιτείται συνταγολόγιο για «ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» τότε ο Ιατρός θα σας παραπέμπει στα ειδικά εξωτερικά ιατρεία. Στο Ιατρείο αυτό υπάρχει βιβλίο για τους προσερχόμενους όπου θα αναγράφονται όλες οι λεπτομέρειες και η ποσότητα των αναγραφομένων φαρμάκων. Η λειτουργία του είναι τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08:00 έως 12:00 το μεσημέρι.
ΠΗΓΗ  : ΕΑΑΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου