Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Ηλεκτρονικά πλέον η ισχύς του ασφαλιστικού δικαιώματος στον ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ
Καταργήθηκε με υπουργική απόφαση η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας και το ασφαλιστικό δικαίωμα στον ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ θα ελέγχεται πλέον ηλεκτρονικά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΙΚΑ αναφέρει
Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 3 της αριθ. οικ. 11810/179/Φ. 80353 Υπουργικής
Απόφασης ΦΕΚ 1635/τ.Β΄/20.6.2014 που κοινοποιήθηκε με την αριθ. 49/2014 εγκύκλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ.
ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Οι συνταξιούχοι και οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι προσέρχονται στις Υπηρεσίες της
Διεύθυνσης Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον νομό Αττικής και στα
Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την περιφέρεια για:
• Έκδοση ή αντικατάσταση των βιβλιαρίων ασθενείας τους.
• Διακοπή, αναστολή ή κατάργηση του ασφαλιστικού τους δικαιώματος.
• Χορήγηση Ευρωπαϊκών εντύπων και Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ΕΚΑΑ.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των άμεσα ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εν ενεργεία, για την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τις όποιες μεταβολές, στην ασφαλιστική κατάσταση αυτών και των εμμέσων μελών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου