Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Για ποιο λόγο δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης

 Τι αναφέρει το υπουργείο Ανάπτυξης


Ανακοίνωση του ΥΦΥΠΑΑΝ Γεράσιμου Γιακουμάτου για τις τιμές καυσίμων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας , παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις τόσο των διεθνών όσο και τη διαμόρφωση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων μέσω του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (www.fuelprices.gr).


Οι διακυμάνσεις των λιανικών τιμών των υγρών καυσίμων ακολουθούν με μεγάλη ακρίβεια τις διακυμάνσεις των τιμών διυλιστηρίου οι οποίες είναι αποτέλεσμα της μεταβολής των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων για την περιοχή  της Μεσογείου.
Την δεδομένη στιγμή (1/12/2014 οι τιμές λιανικής της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκονται σταχαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών , ως αποτέλεσμα της διακύμανσης των διεθνών τιμών διύλισης των πετρελαιοειδών προϊόντων
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή λιανικής της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται σε χαμηλό τετραετίας, δηλαδή στο 1,546 ευρώ ανά λίτρο.
Υπενθυμίζουμε  οι τιμές λιανικής καυσίμων στην Ελλάδα, διαμορφώνονται από τους παρακάτω συντελεστές (παράδειγμα για βενζίνη 95 στις 1/12/14):
 
Αξία (€)
Ποσοστό
Φόροι, Τέλη κλπ
0,9707
62,75%
Τιμή Διυλιστηρίου
0,4645
30,03%
Μικτό κόστος διανομής (χονδρική / λιανική)
0,1117
7,22%
ΣΥΝΟΛΟ
1,5469
100,00%
Αναλυτικότερα:
Α) Οι φόροι και τα τέλη (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, ΦΠΑ, τέλη ΡΑΕ κλπ) που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος της τιμής, κυρίως είναι σταθεροί και ανεξάρτητοι της τιμής του καυσίμου.
Β) Η τιμή διυλιστηρίου προκύπτει
  •  από τη χρηματιστηριακή τιμή (σε δολάρια) της βενζίνης, όπως διαμορφώνεται καθημερινά στην περιοχή της Μεσογείου. Η τιμή αυτή ΔΕΝ εξαρτάται απόλυτα από τη χρηματιστηριακή τιμή του αργού, αφού είναι αποτέλεσμα της προσφοράς και ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος τη συγκεκριμένη στιγμή.
  •  την ισοτιμία ευρώ / δολαρίου όπως διαμορφώνεται καθημερινά και
  •  το κόστος αποθήκευσης κλπ
Γ) Το κόστος διακίνησης είναι σταθερό και δεν συνδέεται με την τιμή του προϊόντος.
Συνεπώς:
1.       Η μείωση της τιμής του αργού επηρεάζει θετικά αλλά όχι απόλυτα τη διαμόρφωση της χρηματιστηριακής τιμής της βενζίνης Μεσογείου ενώ αντίστροφα, η μείωση της ισοτιμίας ευρώ / δολαρίου (8,19%) λειτουργεί αυξητικά. Έτσι, σε επίπεδο Μεσογείου, η μείωση κατά 20,43% της τιμής αργού σε δολάρια, ισοδυναμεί σε μείωση 6,06% στη βενζίνη σε ευρώ!
2.       Στη χώρα μας, όπου η τιμή λιανικής επηρεάζεται μόνο κατά 30% από την τιμή του προϊόντος, η μεταβολή χωρίς τους φόρους κυμαίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο δηλαδή 5,94%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου