Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014

ΓΛΚ : ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ

                                      
    ΑΘΗΝΑ  
Η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ. (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα θα δέχεται το κοινό μετά από την 1η Νοεμβρίου 2014 μόνο κάθε Παρασκευή από 11:00 μέχρι 15:00.
Ως εκ τούτου από την ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται το κοινό για εξειδικευμένα θέματα Δευτέρα και ΠέμπτηΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
από 1.11.2014
κάθε ΤΡΙΤΗ και ΠΕΜΠΤΗ
από 09.00 έως 14.00
γραφείο 26 στο ισόγειο
του Διοικητηρίου
 ( Μέχρι τέλος Οκτωβρίου οι μέρες και οι ώρες υποδοχής του κοινού είναι
ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ 9.00 - 14.00
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ    για θέματα κύριας σύνταξης  )
Επικοινωνία με Υπηρεσία Συντάξεων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους στην Αθήνα
 
1 ον.  Από την Δευτέρα 14 Απριλίου 2014, ξεκίνησε, πιλοτικά, η λειτουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου που φιλοδοξεί να καλύψει στο μέτρο του εφικτού, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητημάτων, το μεγαλύτερο εύρος των ερωτημάτων των συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δημοσίου.  Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί υπό τον αριθμό 210-3329900, σε πενθήμερη βάση και εργάσιμες ώρες (07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.).  Ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο, το σχετικό αριθμό μητρώου και το ΑΦΜ του.
2 ον.  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο e-mail της Υπηρεσίας Συντάξεων syntaxeis@glk.gr.  Το σύστημα λειτουργεί από 15 Μαρτίου 2014, έχουν ήδη καταχωρηθεί 752 e-mails και έχουν απαντηθεί τα περισσότερα.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, ενός τηλεφώνου επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), καθώς και του αριθμού μητρώου της σύνταξης.
3 ον. Ταυτόχρονα, διατηρείται η απευθείας επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντάξεων              ( Κάνιγγος 29 Αθήνα )
Τροποποίηση ωραρίου υποδοχής του κοινού στην Υπηρεσία Συντάξεων  
αριθμ. 2/68506/0004/29.9.2014 ( ΦΕΚ-2671 Β/8-10-14 )
(α) καθημερινά από 8.00 έως 14.30, για θέματα εξυπηρέτησης πολιτών και πληροφόρησης σχετικά με την πορεία της υπόθεσης τους, στο ισόγειο της Υπηρεσίας Συντάξεων,
(β) κάθε Παρασκευή από 11:00 έως 15:00, για λήψη πληροφόρησης επί εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών θεμάτων, στον 1° όροφο της Υπηρεσίας Συντάξεων.
4 ον.  Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ανεύρεση νέου, σύγχρονου, ευρύχωρου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. »
 
ΕΠΙΣΗΣ σας ενημερώνουμε ότι :

Α) 1. Από 01/10/2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών μεταβολής ατομικών στοιχείων των συνταξιούχων του Δημοσίου, παρέχεται η δυνατότητα στους συνταξιούχους που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr (Επιλέξτε «Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΟΥ» και στη συνέχεια «ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ). ΄Οσοι συνταξιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet και επιθυμούν να μεταβάλουν τη διεύθυνση κατοικίας τους με ηλεκτρονική διαδικασία, θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφούν στις ηλεκτρονικής υπηρεσίες του TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ1178/7-12-2012  ( ΦΕΚ 1916/Β/9-12-2010 ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση αλλαγής αριθμού δελτίου ταυτότητας ή καταχώρησης τηλεφώνου επικοινωνίας, η μεταβολή αυτή θα γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς να απαιτείται και αντίστοιχη αίτηση στην Υπηρεσία Συντάξεων. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής του εντύπου Μ1 στο TaxisNet και ενημέρωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως ανωτέρω, θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά συνταξιοδοτικός φάκελος των συνταξιούχων.
2. Από 01/10/2014 η Υπηρεσία Συντάξεων δεν θα δέχεται αιτήσεις (στο ισόγειο της Υπηρεσίας, με ταχυδρομική αποστολή, με fax ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) για τις παραπάνω αιτίες. Επίσης από την ίδια ημερομηνία (01/10/2014) δεν θα δέχεται αιτήσεις για αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κατάθεσης της σύνταξης, δεδομένου ότι η αλλαγή αυτή γίνεται από 01/04/2014 ΜΟΝΟ μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος  με τη χρήση του αριθμού
ΔΙΑΣ, όπως έχετε ήδη ενημερωθεί.
3. Πλέον έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης των οφειλών σας (π.χ. για αναγνώριση προϋπηρεσίας, κατασχέσεις, διατροφές κ.λ.π.), για τις οποίες γίνεται ή γινόταν παρακράτηση από τη σύνταξή σας. Η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στην κεντρική σελίδα της προσωποποιημένης πληροφόρησης συνταξιούχου.
 Ο Γενικός Διευθυντής
 Σπυρ. Ντάνος
 
 
 
Β) ΘΕΜΑ : Δόσεις δανείου του Τ.Π.& Δ. που κρατούνται από συντάξεις του Δημοσίου
Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών, από τη σύνταξη μηνός Οκτωβρίου 2014 (που θα καταβληθεί στους συνταξιούχους του Δημοσίου στις 29/09/2014),  οι  μεταβολές  (εξοφλήσεις, αναπροσαρμογές, νέες καταχωρήσεις) που αφορούν δόσεις δανείων που λαμβάνουν συνταξιούχοι του Δημοσίου από το Τ.Π.& Δ. και κρατούνται από τη σύνταξή τους, θα γίνονται αυτόματα με αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου από το Τ.Π.& Δ. απ΄ ευθείας προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, χωρίς τη μεσολάβηση της Υπηρεσίας Συντάξεων.

Κατόπιν τούτου για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει ως προς το ποσό της δόσης που κρατείται από τη σύνταξή σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο  Τ.Π.& Δ. , το οποίο πλέον έχει την αποκλειστική ευθύνη, στα τηλέφωνα  213-211.65.55,  213-21.16.266,    213-21.16.276 και  213-21.16.249  και ΟΧΙ στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.
                   
Ο  Γενικός  Διευθυντής
Σπυρ. Ντάνος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου