Τρίτη 4 Αυγούστου 2015

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΑΑΑ-ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Όσοι συνάδελφοι  επιθυμούν να συμμετέχουν στην εφορευτική επιτροπή της ΕΑΑΑ/Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για την εκλογές του νέου ΔΣ ΕΑΑΑ (Αθηνών)  που θα γίνουν στις 15 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή 
παρακαλούνται να το δηλώσουν  υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης μέχρι τις 28/8/2015


Εκ  της ΕΑΑΑ/Παρ. Θεσσαλονίκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου