Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2015

Άρθρο για τις νέες τιμές των φαρμάκων, στα Στρατιωτικά μας Φαρμακεία

Του Σχη (ΥΦ) Κυριάκου Τσαρπαλή, μέλους του Συνδέσμου αποφοίτων ΣΣΑΣ .
Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Στρατιωτικών Φαρμακείων (ΝΔ 107/1969 (ΦΕΚ28Α/1969)), αυτά δύνανται να διαθέτουν στους δικαιούχους εξυπηρέτησης, φάρμακα, σε μειωμένες τιμές τόσο «επί πιστώσει», ήτοι με εκτέλεση συνταγών φαρμακευτικής περίθαλψης, όσο και μετρητοίς.
Σύμφωνα, με το λογιστικό σύστημα λειτουργίας των ΣΦ, οι τιμές πώλησης υπολογίζονται με παροχή έκπτωσης επί της λιανικής τιμής των φαρμάκων, όπως αυτή καθορίζεται από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας.
Οι λιανικές τιμές προκύπτουν από τις χονδρικές τιμές (αγορά από εταιρείες και φαρμακαποθήκες) με προσθήκη προκαθορισμένου ποσοστού κέρδους (βλ. ΦΕΚ1907Β/2014).
Για τα Στρατιωτικά Φαρμακεία, με ΚΥΑ, (βλ. ΦΕΚ 58Β/2015), επανακαθορίσθηκαν οι παρεχόμενες εκπτώσεις, στο ύψος του 10% επί της ΛΤ, για φάρμακα με ΧΤ 1-300€, διαμορφώνοντας τη συμμετοχή των δικαιούχων στο 15% από 5%(για όσους έχουν συμμετοχή 25%) και στο 0% (για όσους δικαιούνται μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή), προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των ΣΦ, αφενός με την ύπαρξη ενός κλιμακούμενου κέρδους για φάρμακα με ΧΤ 1-300€ και αφετέρου να μην πωλούνται φάρμακα κάτω του κόστους για φάρμακα με ΧΤ μεγαλύτερη των 300€.
Η ύπαρξη κέρδους διασφαλίζει την ομαλή χρηματοδότηση νέων αγορών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών οι οποίες οφείλονται στη διαχρονική αύξηση των δικαιούχων εξυπηρέτησης καθώς και την επέκταση των ΣΦ με ίδρυση και λειτουργία Νέων Παραρτημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου