Παρασκευή 5 Απριλίου 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο φετινό Ε1, σύμφωνα με το http://www.fpress.gr/ :

Στο έντυπο, για πρώτη φορά θα κληθούμε υποχρεωτικά να δηλώσουμε τους τόκους των καταθέσεων αλλά και όλα τα εισοδήματα από όπου και αν προέρχονται και ανεξάρτητα από το αν έχουν φορολογηθεί ή αν έχουν τύχει απαλλαγής.

Στον πίνακα 2 προστίθεται ο κωδικός 19 τον οποίο συμπληρώνουν οι «επιτηδευματίες που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». Όσοι έχουν μπλοκάκι αλλά θα φορολογηθούν ως μισθωτοί, (είτε γιατί έχουν έως τρεις εργοδότες είτε γιατί ο ένας εξ’ αυτών αποφέρει το 75% του εισοδήματος) πρέπει να συμπληρώσουν τον κωδικό για να πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ και όχι 650 ευρώ.

Στον πίνακα 2, προστίθεται και ο κωδικός 27. τον οποίο συμπληρώνουν όσοι ασκούν εμπορική επιχείρηση και γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1950. Το «ναι» σημαίνει απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

Στον πίνακα4Ε προστέθηκε ο κωδικός 177 τον οποίο καλούνται να συμπληρώσουν όσοι έχουν ακαθάριστο εισόδημα από ενοίκια κατοικιών, η επιφάνεια των οποίων δεν υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά. Θα αναγράψουν εκεί το εισόδημα και όχι στον κωδικό 175. Όσοι συμπληρώσουν το 175, θα πληρώσουν συμπληρωματικό φόρο 3%.

Στον πίνακα 8, προστίθενται οι κωδικοί 333 και 334. Εκεί θα δηλώσουμε «το ποσό που παρακρατήθηκε για ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011». Θα τον συμπληρώσουν κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι που είχαν παρακράτηση του φόρου κατά τη διάρκεια του 2012 μέσω του μισθού ή της σύνταξης.

Στον πίνακα 7 προστίθενται οι κωδικοί 037 και 039 του πίνακα 7. Σε αυτούς, θα κληθούν να συμπληρώσουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, όσοι προχώρησαν σε αποκατάσταση ακινήτου στην περιοχή του Γερανίου ή του Μεταξουργείου. Η δαπάνη, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ... ΤΟΥ Ε1 ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013
Δέκα σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε1 2013, με αντιστοιχες συνέπειες στη φορολόγηση των φυσικών προσώπων, οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Συγκεκριμένα:
1. Διευρύνεται η έννοια των ΚΑ 327-328 του Πίνακα 2, καθώς φέτος περιλαμβάνει όλους τους νέους άνω των 18 ετών, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για πρώτη φορά.

2. Στον Πίνακα 2, προστέθηκαν οι κωδικοί ΚΑ 019-020, που αφορούν στους αυτοαπασχολούμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Οι συγκεκριμμένοι έχουν ευνοικές φορολογικές ρυθμίσεις εφόσον:
(α) απασχολούνται σε εως 3 εργοδότες, ή
(β) από την απασχόληση τους σε έναν από τους πολλούς εργοδότες κερδίζουν το 75% του εισόδηματος τους, από την αυτοαπασχόληση αυτή.
Εφόσον ισχύει η μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων οι αυτοαπασχολούμενοι αντιμετωπίζονται φορολογικά ως μισθωτοί και φορολογούνται με την φορολογική κλίμακα των μισθωτών, ενώ παράλληλα καλούνται μνα πληρώσουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ, σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες (650ευρώ).

3. Στον Πίνακα 2, προστέθηκαν οι κωδικοί ΚΑ 027-028, που αφορούν στους εμπόρους 62 ετών και άνω, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση πληρωμής τέλους επιτηδεύματος καθόσον απέχουν 3 έτη από την συνταξιοδότησή τους (θεωρείται το 65ο έτος).

4α. Στον πίνακα 4Ε (εισόδημα από Ακίνητα), διευρύνεται η έννοια των ΚΑ 175-176, και οι κωδικοί θα πρέπει να συμπληρώνονται όχι μόνο με το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών πάνω από 300 τ.μ. ανά κατοικία, αλλά και με το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις ακινήτων.

4β. Στον πίνακα 4Ε (εισόδημα από Ακίνητα), προστέθηκαν οι κωδικοί ΚΑ 177-178 στους οποίους ο φορολογούμενος θα πρέπει να δηλώσει και το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών επιφάνειας έως και 300 τ.μ, καθώς επίσης και το ακαθάριστο εισόδημα από αστικές μισθώσεις αποθηκών και χώρων στάθμευσης ανεξαρτήτως επιφανείας.

5. Στον Πίνακα 5, μαζί με τον ΚΑ 204 προστέθηκαν και οι κωδικοί ΚΑ 205 & 206, στους οποίους είναι υποχρεωτικό πλέον από φέτος να καταχωρούνται οι αριθμοί παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες του φορολογούμενου.

6. Στον Πίνακα 5, προστέθηκαν οι κωδικοί ΚΑ 844 & 845, που αφορούν στους κατόχους σκαφών αναψυχής και στους οποίους είναι υποχρεωτικό να καταγράφεται πλέον ο ΑΦΜ του κύριου ή του κατόχου του σκάφους. (πέρυσι στη δήλωση ο φορολογούμενος σημείωνε μόνο το όνομα του σκάφους και όχι τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη)

7. Στον Πίνακα 6, στους ΚΑ 659-660, θα πρέπει να αναγράφοναται πλέον υποχρεωτικά και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά όπως τόκοι καταθέσεων, ομόλογα, REPOS, αμοιβαία κεφάλαια, κέρδη από μερίσματα καθώς και αμοιβές μελών Δ.Σ. εταιρειών που αποκτήθηκαν το 2012. Τα εισοδήματα αυτά, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του φορολογούμενου, προκειμένου να επανυπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

8. Στον πίνακα 7 για τις φοροαπαλλαγές προστέθηκαν κωδικοί ΚΑ 037-038 όπου δηλώνονται οι δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων και οι ΚΑ 039-040 όπου δηλώνονται οι δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων.

9. Στον πίνακα 8 προστέθηκαν κωδικοί ΚΑ 333-334 όπου αναγράφονται τα ποσά που παρακρατήθηκαν το 2012 για ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

10. Στον πίνακα 9, που αφορά στα στοιχεία για τα προστατευόμενα μέλη του φορολογούμενου προστέθηκε υποχρεωτικά η καταγραφή του ΑΜΚΑ του κάθε μέλους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου