Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ


«Μάχη» για μία θέση στις Στρατιωτικές Σχολές 

ΟΧΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Ταβάνι» έπιασαν οι βάσεις εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές της χώρας, εξαιτίας της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης που προσφέρουν και μάλιστα στον δημόσιο τομέα. Από τη στιγμή που... ξέσπασε η οικονομική κρίση και η «στρόφιγγα» των διορισμών έκλεισε για πολλούς κλάδους, ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι αριστούχοι άλλαξαν επαγγελματική... ρότα και στράφηκαν σε στρατιωτικές σχολές.

Η εισαγωγή όμως σε αυτές αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, αφού ο ανταγωνισμός φτάνει στα ύψη. Οι θέσεις είναι ελάχιστες και το ενδιαφέρον τεράστιο, γεγονός που καθιστά την εισαγωγή των υποψηφίων σχεδόν αδύνατη.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Ιατρικό (ΣΣΑΣ) οι πρώτες προτιμήσεις ανήλθαν σε 245, οι θέσεις ήταν μόλις 12 και το ποσοστό επιτυχίας έφτασε το 4,80%. Συνολικά το επέλεξαν στο μηχανογραφικό 472 υποψήφιοι γιατροί. Αντίστοιχα, το Τμήμα Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) απορρόφησε μόλις έναν φοιτητή όταν οι πρώτες προτιμήσεις ανήλθαν σε 123 και οι συνολικές σε 507. Η Σχολή Ευελπίδων - ΟΠΛΑ επιλέχθηκε συνολικά από 1.886 υποψηφίους, η Σχολή Ευελπίδων - ΣΩΜΑΤΑ από 1.673. Οι θέσεις και στα δύο τμήματα δεν ξεπέρασαν τις 122.

Πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας παρατηρήθηκαν και στο Οικονομικό (ΣΣΑΣ). Συγκεκριμένα, δοθήκαν 10 θέσεις, οι υποψήφιοι που το επέλεξαν στην κορυφή του μηχανογραφικού έφτασαν τους 471 και το ποσοστό επιτυχίας μόλις στο 2,10%. Αναφορικά με τη βάση εισαγωγής, εκτοξεύτηκε στα 18.828 μόρια.

Αξίζει να επισημανθεί ότι την περσινή χρονιά, η πρόσβαση στις στρατιωτικές σχολές δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο σε σχέση με άλλες χρονιές, λόγω της μείωσης των θέσεων εισακτέων κατά 30%.

Άγνωστο παραμένει επί του παρόντος αν στις ερχόμενες πανελλαδικές εξετάσεις δοθούν περισσότερες ή λιγότερες θέσεις συγκριτικά με πέρυσι. Το βέβαιο είναι ότι ο ανταγωνισμός θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα. Πάντως, αρκετοί υποψήφιοι που δεν καταφέρνουν να εισαχθούν στη στρατιωτική σχολή της αρεσκείας τους για λίγα μόρια, επιλέγουν είτε να συμμετάσχουν πάλι στις εξετάσεις είτε να υπαχθούν στην κατηγορία του 10% των θέσεων (συμπληρώνουν απλά το μηχανογραφικό) ελπίζοντας ότι θα εισαχθούν την επόμενη χρονιά.

Μόνο ο ένας στους δέκα θα περάσει φέτος τις «πύλες»

ΣΤΑ ΥΨΗ Ο ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δραματικά θα είναι τα ποσοστά επιτυχίας για όσους αποφασίσουν να διεκδικήσουν τις θέσεις των στρατιωτικών σχολών, καθώς φέτος θα προστεθεί σε αυτούς και η πλειονότητα των υποψηφίων που θα επέλεγε στο μηχανογραφικό ως πρώτη προτίμηση αστυνομικά τμήματα.

Για να αντιληφθούν οι υποψήφιοι τη ζήτηση που υπάρχει για τις στρατιωτικές σχολές, αρκεί να αναφέρουμε ορισμένα στατιστικά στοιχεία από τις περσινές πανελλαδικές που αφορούν τις θέσεις εισακτέων, τις πρώτες προτιμήσεις αλλά και το σύνολο των προτιμήσεων.

Για τη Σχολή Iκάρων (μηχανικοί) είχαν δοθεί πέρυσι μόλις 18 θέσεις για όλες τις κατηγορίες υποψηφίων.

Ποσοστό επιτυχίας

Το τμήμα επιλέχθηκε στην κορυφή του μηχανογραφικού δελτίου από 664 άτομα, ενώ συνολικά το επέλεξαν 1.665. Ως εκ τούτου, το ποσοστό επιτυχίας για τους υποψηφίους που το δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση έφτασε μόλις το 2,7%.

Αν το υπουργείο Άμυνας «ψαλιδίσει» τις θέσεις και σε αυτήν τη σχολή, τότε οι νέοι φοιτητές θα είναι κυριολεκτικά μετρημένοι στα δάχτυλα. Στο Οικονομικό (ΣΣΑΣ) εισήχθησαν πέρυσι 31 άτομα, ενώ οι πρώτες προτιμήσεις έφτασαν τις 1.095, ποσοστό επιτυχίας δηλαδή 2,8%.

Πιο εύκολη ήταν η εισαγωγή στη Σχολή Ευελπίδων - ΟΠΛΑ, καθώς τις 178 θέσεις διεκδίκησαν συνολικά 2.902 υποψήφιοι, από τους οποίους οι 466 τη δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού. Το ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 38,1%. Αντίθετα, στη Σχολή Ευελπίδων - ΣΩΜΑΤΑ το ποσοστό επιτυχίας ήταν πολύ μικρότερο, αφού δεν ξεπέρασε το 9,9%.

Η εικόνα φέτος για τα περισσότερα στρατιωτικά τμήματα θα είναι ακόμα χειρότερη, καθώς θα προστεθούν χιλιάδες υποψήφιοι από τις αστυνομικές σχολές.

Με τα νέα δεδομένα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε γενικές γραμμές θα εισαχθεί μόλις 1 στους 10 στις στρατιωτικές σχολές, ενώ για ορισμένα τμήματα το ποσοστό επιτυχίας θα είναι πολύ μικρότερο, ακόμη και κάτω από το 3 όσων θα το δηλώσουν ως πρώτη προτίμηση.

Ειδικά τεστ κατά σχολή προτίμησης

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ

Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ υποβάλλονται σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης σχολής προτίμησής τους.

Όσο για τους υποψηφίους που θα διαγωνιστούν στα ειδικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας, θα τα δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους για να προγραμματιστούν αναλογών. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του εξεταστικού κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους σαν εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του υπουργείου Παιδείας.

Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών - Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΣΜΥ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ) συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψηφίων πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων. Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στις εισόδους των αντιστοίχων σχολών, στις ιστοσελίδες αυτών και στα Γραφεία Ενημερώσεως ΥΕΘΑ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.

ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι τα εξής:

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί/-ες και υποψήφιοι/-ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας την Ελληνικής Ιθαγένειας.
Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Ηλικία:

(1) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουάριου 1990. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988.
Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές- Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991.

(2) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη.

(3) Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα πρέπει:

Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία. Για παράβαση των νομών περί προστασίας της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της σημαίας ή του στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία στρατιωτική σχολή (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) και, πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε σχολής.
Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολίτικων τους δικαιωμάτων.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου