Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013

Απόστρατοι και παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 2012 - Διευκρινήσεις επί της Βεβαίωσης Συντάξεων του 2012

Παραθέτω ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσετε να ...διαβάσετε τη "Βεβαίωση Συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2012", που μας έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών και όχι μόνον.
Καταρχήν να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν τρεις Εισφορές Αλληλεγγύης.  
(1) Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που αφορά σχεδόν όλους μας (πάνω από 1.400 ευρώ μικτά).  
(2) Η Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕκΕΑ), που αφορά μόνον όσους είναι κάτω των 60 ετών και αποστρατεύτηκαν με αίτηση τους (πάνω από 1.700 ευρώ μικτά) και 
(3) Η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ), που μας αφορά όλους και αναφέρουν όλα τα ΜΜΕ ότι δεν μας παρακρατήθηκε για το έτος 2012 (πάνω από 12.000 ευρώ ετησίως 1%, πάνω από 20.000 ευρώ ετησίως 2% κλπ).
Οι δύο πρώτες έχουν παρακρατηθεί ενώ η τρίτη άρχισε να παρακρατείται από τη σύνταξη Απριλίου 2013 (έντυπο Β' Τρίμηνο 2013). Μπορείτε να δείτε ότι τότε (Απρίλιο) εμφανίζεται για πρώτη φορά αυτή η παρακράτηση. Το ξέχασαν; Ήθελαν να νομίζουμε ότι παίρνουμε παραπάνω; Αυτοί ξέρουν.
Το Καθαρό Φορολογητέο Ποσό...
που φαίνεται στη Βεβαίωση Συντάξεων 2012, είναι το άθροισμα του Πληρωτέου ποσού κάθε μήνα + τον Φόρο κάθε μήνα. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε ότι αθροίζοντας τα ποσά (Α' Τρίμηνο + Β' Τρίμηνο + Γ' Τρίμηνο + Δ' Τρίμηνο) το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το νούμερο της Βεβαίωσης Συντάξεων (20.708,17 ευρώ). Με βάση αυτό το ποσό υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί.  
Ακολουθούν τα τέσσερα τρίμηνα του 2012
 
 
   
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού
του "Καθαρού Φορολογητέου Ποσού" και
του "Φόρου που παρακρατήθηκε"  
Από τα παραπάνω ευκόλως συμπεραίνεται ότι:
(1) Θα γίνει παρακράτηση (όπως και πέρυσι) της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ), στους περισσότερους από εμάς 2% στο ποσό του Καθαρού Φορολογητέου Ποσού (στο παράδειγμα 20.708,71 ευρώ) αφού προστεθούν τα μερίσματα.
(2) Θα αυξηθεί ο φόρος αφού στα μερίσματα επιβάλλεται (εσφαλμένως κατά την άποψη μου) φόρος μόλις 5%, που όμως όταν το ποσό των μερισμάτων προστεθεί στο Καθαρό Φορολογητέο Ποσό θα φορολογηθεί με 25%.
Στις παρακάτω δύο εικόνες, Α' και Β' Τρίμηνα του 2013, φαίνεται, όπως προανέφερα, ότι η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (ΕδΕΑ) άρχισε από τον μήνα Απρίλιο. Μερικοί θα αναρωτηθούν. Γιατί είναι τόσο μικρό το ποσό; Η απάντηση είναι απλή. 1161,91 (πληρωτέο) + 104,91 (φόρος) =1.266,82 ευρώ Χ 12 μήνες = 15.201,84, ήτοι μεταξύ 12.000 και 20.000 ευρώ, άρα 1%, ή 12,7 περίπου. 
 
ΓΕΝΙΚΑ
(1) Τελικά όλες οι Εισφορές Αλληλεγγύης δεν θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα, όπως πολλές φορές λέχθηκε (και από εμένα) στο παρελθόν λόγω έλλειψης πληροφόρησης. Το ίδιο πρέπει να γίνει (να αφαιρεθεί) με κάποιο τρόπο και με την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης.
(2) Λόγω των μεγάλων περικοπών για φέτος θα μας ζητηθεί να επιστρέψουμε σημαντικά μικρότερο ποσό στην εφορία.
(3) Το ποσό που μας κράτησαν ως αχρεωστήτως καταβληθέν θα αφαιρεθεί από τα εισοδήματα του 2013.
(4) Εκκρεμεί να εξετάσουμε τι θα γίνει με τις αναδρομικές κρατήσεις. 
Αποστόλης Παπαπαρίσης
Πρόεδρος Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου