Σάββατο 27 Ιουνίου 2015

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ :

       Αποτέλεσμα εικόνας για στρατιωτικεσ σχολεσ        

Τεράστιο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και φέτος οι στρατιωτικές σχολές .
Για τις 821 θέσεις σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ενόπλων Δυνάμεων , ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ κατατέθηκαν αιτήσεις και έγινα δεκτοί για τις προκαταρκτικές εξετάσεις συνολικά 9403 ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες .Και αυτό γιατί οι στρατιωτικές σχολές εξασφαλίζουν απο την πρώτη μέρα σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.
Στις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι Προκαταρκτικές εξετάσεις , που η επιτυχία είναι προαπαιτούμενη για την εισαγωγή στις αντίστοιχες στρατιωτικές σχολές .
Ηδη έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις στις στρατιωτικές σχολές για τους δεκτούς υποψηφίους καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων ,ενω η ΣΣΑΣ δινει και οδηγίες , τονίζοντας οτι <,καθ όλη την διάρκεια των προκαταρκτικών εξετάσεων οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν καθημερινά το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και το Δελτίο Υποψηφίου του Υπουργείου Παιδείας..
Μη προσκόμηση αυτών δεν θα τους επιτραπεί η συνέχεια των εξετάσεων >>
Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων(ΣΣΑΣ) συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων απο όλες τις στρατιωτικές σχολές , αφού οι αιτήσεις έφτασαν στις 2903 ενώ οι σχολές της Πολεμικής Αεροπορίας (Ικάρων , Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και ΥπαξιωματικώνΔιοικητικών )οι αιτήσεις συνολικά έφτασαν στις 2445.
Αυξημένο είναι και το ενδιαφέρον για τις άλλες σχολές : ΣΣΕ (1346) , ΣΜΥ(1291), ΣΝΔ(642),ΣΜΥΝ(497), ΣΑΝ(279).
Η υψηλή ανεργία των νέων πτυχιούχων, η οικονομική αδυναμία πολλών οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους έχει οδηγήσει πολλούς υποψηφίους με υψηλές επιδόσεις να επιλέγουν στρατιωτικές σχολές και τμήματα της αστυνομίας που είναι τα μοναδικά που εξασφαλίζουν επαγγελματικά τους αποφοίτους τους.
Να σημειωθεί οτι τα τελευταία χρόνια παραρηρείται στροφή των υποψηφίων στις σχολές των υπαξιωματικών , με αποτέλεσμα τα μόρια που απαιτούνται για την εισαγωγή τους να είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδριμάτων.
Για τις υγειονιμικές εξετάσεις ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει προσκομίσει συμπληρωμένο δελτίο υγειονομικής εξέτασης (μη προσκόμιση αποτελεί αιτία αποκλεισμού απο τις προκαταρκτιές εξετάσεις  . Και στις αθλητικές δοκημασίςες είναι υποχρεωμένοι να φέρουν αθλητική περιβολή καθως και τα απαραίτητα είδη για την δοκιμασία της κολυμβησης .
Στην Στρατιωτικη Σχολη Αξιωματικων Σωματων .

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 2015-2016

(Απόσπασμα από ΦΕΚ 1168/2015)

Αριθμ. απόφ. Φ.337.1/174/184579 Σ. 2101
Καθορισμός του Αριθμού των Σπουδαστών −τριών που θα Εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016».

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)
Α/Α ΣΧΟΛΕΣ -ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
2015-2016
1.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΩΜΑΤΑ
(3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 (ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ)
217
181
25
11 (9 - 2)
2.
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)
(1) MAXIMOI
(2) MHXANIKOI
34
23
11
3.
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)
(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 58
(2) MHXANIKOI 18
58
48
10
4.
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞIΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
(1) IATPIKO
(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ
(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ
(4) KTHNIATPIKO
(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
(6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)
(7) OIKONOMIKO
69
26
04
03
02
02
14
18
5. ΣΧΟΛΗ ΑΞIΏΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 24


β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)


Α/Α ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
1.
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ)
(1) ΟΠΛΑ
(2) ΣΏΜΑΤΑ
160
109
51
2.
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ)
(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Α'
(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Β'
(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Γ
(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟ Δ'
75
07
14
14
40
3. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΥΠΞΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) 152
4. ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ (ΣΥΔ) 30

             ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ)
Βάσεις 2014   και Συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το 2013


ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΒΑΣΕΙΣ 2014
ΒΑΣΕΙΣ 2013
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΣΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19.330
19.207
123
0,60%
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.935
18.968
-33
-0,20%
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β
13529
17.346
-3.817
-22,00%
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19.144
18.889
255
1,3%
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19.050
18.524
526
2,8%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.987
18.860
127
0,7%
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.869ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β
11.314
10.333
981
9,50%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19.187
18.828
359
1,9%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.960
18.326
634
3,5%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β
19.187
18.828
359
1,9%
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.960
18.326
634
3,5%
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ
18.733
18.481
252
1,4%
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19.121
19.351
-230
-1,2%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.256
17.668
588
3,3%
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.109
17.495
614
3,5%
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ(ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
16.890
16.105
785
4,9%
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ(ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
15.955
14.877
1.078
7,2%
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.536
17.608
928
5,3%
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
17.898
17.176
722
4,2%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ)ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
17.875
16.819
1.056
6,3%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
17.227
16.140
1.087
6,7%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
19.225
19.058
167
0,9%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.874
18.548
326
1,80%
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β


13.050ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.143
17.052
1.091
6,40%
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
17.492
16.668
824
4,90%
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.425
17.817
608
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.094
17.128
966
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
15.674
14.804
870
5,9%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
14.951
14.005
946
6,8%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
16.455
15.655
800
5,1%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
15.504
14.647
857
5,90%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
16.054
15.150
904
6,0%
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
15.112
14.237
875
6,1%
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)

8.975ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
17.152
16.258
894
5,5%
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
16.315
15.319
996
6,5%
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β
5.538
4.732
806
17,0%
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)
90% ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
18.512
18.180
332
1,80%
ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)
90% ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α
18.200
17.297
903
5,2%Βασιλείος Διαμαντίδης
Σμχος ε.α Οικονομολόγος
Απόφοιτος ΣΣΑΣ
ΕκπρόσωποςΣΑ/ΣΣΑΣ  νομού Θεσσαλονίκης
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου